Not logged in.  Login/Logout/Register | List snippets | | Create snippet | Upload image | Upload data

65
LINES

< > BotCompany Repo | #358 - Aibo finder v4

Lua code - Image recognition

1 
get("#348") -- rgb and bright
2 
get("#137") -- split
3 
4 
x, y, w, h = img.width+109-300, img.height+62-83, 21, 21
5 
print("x2:", x+w, "y2:", y+h, "width, height:", img.width, img.height)
6 
if x < 0 or y < 0 or x+w > img.width or y+h > img.height then return "No Aibo" end
7 
8 
aibo = [[
9 
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
10 
WWWW????????OOWWWWWWW
11 
WWWW????????OZOWWWWWW
12 
WWWW????????OZZOWWWWW
13 
WWWW????????OZPZOWWWW
14 
WWWW????????OZRPZOOOO
15 
WWWW????????OZTRPZZZZ
16 
????????????OZTTPZZZZ
17 
????????????WOZTZZZZZ
18 
????????OOOOWWOZZZZZZ
19 
???????OZZZZOWOZ?????
20 
WWWW??OZZZZYTOXZ?????
21 
WWWW?OZZZZXTZOWZ?????
22 
WWWWPWZZZZXYZOTYZZZZX
23 
WWWWOWZZZZZZZVOVXXZXU
24 
WWWWOXZWZZZZZVVOUXZZA
25 
WWWWOXZVZZZZZOVVOTZZA
26 
WWWWOXZVZZZZZZOVSOXXX
27 
WWWWOXZRYZYYZZZOOAUUA
28 
WWWWOWZPVXSXZZZZXXAAO
29 
WWWWOYZVQURYZXXZYXXAO
30 
]]
31 
32 
aibo = split(aibo, "\n")
33 
34 
total, count = 0, 0
35 
for yy=y, y+h-1 do
36 
 s = ""
37 
 line = aibo[yy-y+1]
38 
 for xx=x, x+w-1 do
39 
  pix = img.getInt(xx, yy)
40 
  --s = s..num2hex(pix, 6).." "
41 
  --s = s..(isBright(pix) and "*" or ".")
42 
  c = line:sub(xx-x+1, xx-x+1)
43 
  if c ~= '?' then
44 
   b = math.floor(bright(rgb(pix))*25+0.5)
45 
   --print("c", c)
46 
   lb = string.byte(c)-string.byte("A")
47 
   diff = math.abs(b-lb)
48 
   s = s..string.char(string.byte("A")+diff)
49 
   total = total+diff
50 
   count = count+1
51 
  else
52 
   s = s.."?"
53 
  end
54 
 end
55 
 print(s)
56 
end
57 
58 
sim = math.floor(100*(1-total/(count*25))+0.5)
59 
print("Aibo similarity: "..sim.."%")
60 
61 
if sim >= 99 then
62 
 return "Aibo: "..x..", "..y..", "..x+w..", "..y+h
63 
else
64 
 return "No Aibo"
65 
end

Author comment

Looks at Aibo & ignores the tail position & the blinking eye!

download  show line numbers   

Travelled to 8 computer(s): aoiabmzegqzx, cbybwowwnfue, gwrvuhgaqvyk, ishqpsrjomds, lpdgvwnxivlt, mqqgnosmbjvj, tslmcundralx, tvejysmllsmz

Comments [hide]

ID Author/Program Comment Date
305 #1000604 (pitcher) 2015-08-18 00:55:05
263 #1000610 (pitcher) Edit suggestion:
!636
!629

main {
static Object androidContext;
static String programID;

public static void main(String[] args) throws Exception {
get("#348") -- rgb and bright
get("#137") -- split

x, y, w, h = img.width+109-300, img.height+62-83, 21, 21
print("x2:", x+w, "y2:", y+h, "width, height:", img.width, img.height)
if x < 0 or y < 0 or x+w > img.width or y+h > img.height then return "No Aibo" end

aibo = [[
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWW????????OOWWWWWWW
WWWW????????OZOWWWWWW
WWWW????????OZZOWWWWW
WWWW????????OZPZOWWWW
WWWW????????OZRPZOOOO
WWWW????????OZTRPZZZZ
????????????OZTTPZZZZ
????????????WOZTZZZZZ
????????OOOOWWOZZZZZZ
???????OZZZZOWOZ?????
WWWW??OZZZZYTOXZ?????
WWWW?OZZZZXTZOWZ?????
WWWWPWZZZZXYZOTYZZZZX
WWWWOWZZZZZZZVOVXXZXU
WWWWOXZWZZZZZVVOUXZZA
WWWWOXZVZZZZZOVVOTZZA
WWWWOXZVZZZZZZOVSOXXX
WWWWOXZRYZYYZZZOOAUUA
WWWWOWZPVXSXZZZZXXAAO
WWWWOYZVQURYZXXZYXXAO
]]

aibo = split(aibo, "\n")

total, count = 0, 0
for yy=y, y+h-1 do
s = ""
line = aibo[yy-y+1]
for xx=x, x+w-1 do
pix = img.getInt(xx, yy)
--s = s..num2hex(pix, 6).." "
--s = s..(isBright(pix) and "*" or ".")
c = line:sub(xx-x+1, xx-x+1)
if c ~= '?' then
b = math.floor(bright(rgb(pix))*25+0.5)
--print("c", c)
lb = string.byte(c)-string.byte("A")
diff = math.abs(b-lb)
s = s..string.char(string.byte("A")+diff)
total = total+diff
count = count+1
else
s = s.."?"
end
end
print(s)
end

sim = math.floor(100*(1-total/(count*25))+0.5)
print("Aibo similarity: "..sim.."%")

if sim >= 99 then
return "Aibo: "..x..", "..y..", "..x+w..", "..y+h
else
return "No Aibo"
end
}}
2015-08-18 00:53:27

add comment

Image recognition results

show nils
Image Result Result calculated
#1004153 No Aibo 2016-08-08 16:40:05
Lua instructions: 2k

[raw result]
[visualize]
#1004135 No Aibo 2016-08-08 00:15:37
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1004090 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-07 13:34:10

[raw result]
[visualize]
#1000032 No Aibo 2016-08-07 11:44:09
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000225 No Aibo 2016-08-06 23:18:51
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1004088 No Aibo 2016-08-06 13:24:29
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1000121 No Aibo 2016-08-05 20:49:34
Lua instructions: 38k (70 ms)

[raw result]
[visualize]
#1004070 No Aibo 2016-08-05 15:08:32
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1004061 No Aibo 2016-08-05 13:31:02
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1004060 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-05 13:07:21

[raw result]
[visualize]
#1000146 No Aibo 2016-08-04 00:19:48
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000113 No Aibo 2016-08-03 21:46:53
Lua instructions: 38k (72 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000199 No Aibo 2016-08-03 20:45:28
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1000015 No Aibo 2016-08-03 20:29:12
Lua instructions: 2k (3 ms)

[raw result]
[visualize]
#1004009 No Aibo 2016-08-03 17:18:07
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1000072 No Aibo 2016-08-03 11:58:53
Lua instructions: 2k (12 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000063 No Aibo 2016-08-03 02:30:16
Lua instructions: 2k (3 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000614 No Aibo 2016-08-01 20:19:55
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000613 No Aibo 2016-08-01 20:15:37
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000611 No Aibo 2016-08-01 20:07:49
Lua instructions: 38k (19 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000600 No Aibo 2016-08-01 20:05:25
Lua instructions: 38k (8 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000576 No Aibo 2016-08-01 19:59:14
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000558 No Aibo 2016-08-01 19:55:19
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000556 No Aibo 2016-08-01 19:45:45
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000555 No Aibo 2016-08-01 19:38:08
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000554 No Aibo 2016-08-01 19:34:32
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000553 No Aibo 2016-08-01 19:28:40
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000549 No Aibo 2016-08-01 19:24:22
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000547 No Aibo 2016-08-01 19:14:47
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000546 No Aibo 2016-08-01 19:12:21
Lua instructions: 38k (12 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000545 No Aibo 2016-08-01 19:08:57
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000544 No Aibo 2016-08-01 18:58:46
Lua instructions: 38k (13 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000543 No Aibo 2016-08-01 18:44:24
Lua instructions: 38k (8 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000542 No Aibo 2016-08-01 18:41:53
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000519 No Aibo 2016-08-01 18:36:48
Lua instructions: 38k (12 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000444 No Aibo 2016-08-01 18:31:16
Lua instructions: 38k (73 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000428 No Aibo 2016-08-01 18:24:45
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000425 No Aibo 2016-08-01 18:22:52
Lua instructions: 38k (8 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000422 No Aibo 2016-08-01 18:20:55
Lua instructions: 38k (70 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000421 No Aibo 2016-08-01 18:20:30
Lua instructions: 38k (13 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000418 No Aibo 2016-08-01 18:08:19
Lua instructions: 38k (71 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000359 No Aibo 2016-08-01 17:59:10
Lua instructions: 38k (18 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000339 No Aibo 2016-08-01 17:53:24
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000338 No Aibo 2016-08-01 17:53:24
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000336 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 17:48:38

[raw result]
[visualize]
#1000335 No Aibo 2016-08-01 17:45:26
Lua instructions: 38k (8 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000334 No Aibo 2016-08-01 17:43:39
Lua instructions: 38k (7 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000333 No Aibo 2016-08-01 17:43:03
Lua instructions: 38k (7 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000332 No Aibo 2016-08-01 17:41:17
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000331 No Aibo 2016-08-01 17:38:20
Lua instructions: 38k (7 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000330 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 17:37:01

[raw result]
[visualize]
#1000329 No Aibo 2016-08-01 17:16:14
Lua instructions: 38k (8 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000328 No Aibo 2016-08-01 16:56:58
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000327 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 16:53:46

[raw result]
[visualize]
#1000326 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-01 16:53:15

[raw result]
[visualize]
#1000325 No Aibo 2016-08-01 16:52:54
Lua instructions: 38k (19 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000321 No Aibo 2016-08-01 16:52:30
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000320 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-01 15:26:10

[raw result]
[visualize]
#1000316 No Aibo 2016-08-01 15:01:12
Lua instructions: 38k (21 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000314 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 15:01:12

[raw result]
[visualize]
#1000315 No Aibo 2016-08-01 15:01:11
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000313 No Aibo 2016-08-01 14:34:09
Lua instructions: 38k (79 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000312 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-01 14:21:29

[raw result]
[visualize]
#1000310 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 14:21:21

[raw result]
[visualize]
#1000311 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-01 14:20:56

[raw result]
[visualize]
#1000309 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 14:20:52

[raw result]
[visualize]
#1000301 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 14:20:51

[raw result]
[visualize]
#1000294 No Aibo 2016-08-01 14:20:46
Lua instructions: 2k (2 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000289 No Aibo 2016-08-01 14:20:38
Lua instructions: 38k (79 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000285 No Aibo 2016-08-01 13:54:05
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000284 No Aibo 2016-08-01 13:51:54
Lua instructions: 38k (77 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000283 No Aibo 2016-08-01 13:50:57
Lua instructions: 38k (18 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000282 No Aibo 2016-08-01 13:48:24
Lua instructions: 38k (16 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000279 No Aibo 2016-08-01 13:46:24
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000276 No Aibo 2016-08-01 13:37:48
Lua instructions: 38k (32 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000275 No Aibo 2016-08-01 13:25:42
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000269 No Aibo 2016-08-01 13:04:51
Lua instructions: 38k (77 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000268 No Aibo 2016-08-01 12:52:38
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000267 No Aibo 2016-08-01 12:41:20
Lua instructions: 38k (146 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000262 No Aibo 2016-08-01 12:24:41
Lua instructions: 38k (74 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000261 No Aibo 2016-08-01 12:11:40
Lua instructions: 38k (19 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000259 No Aibo 2016-08-01 11:45:13
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000257 No Aibo 2016-08-01 11:41:14
Lua instructions: 38k (8 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000253 No Aibo 2016-08-01 11:38:27
Lua instructions: 38k (70 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000250 No Aibo 2016-08-01 11:28:41
Lua instructions: 38k (12 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000248 No Aibo 2016-08-01 11:14:31
Lua instructions: 38k (76 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000247 No Aibo 2016-08-01 11:05:03
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000245 No Aibo 2016-08-01 11:04:59
Lua instructions: 38k (17 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000246 No Aibo 2016-08-01 11:04:58
Lua instructions: 38k (71 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000244 No Aibo 2016-08-01 09:53:12
Lua instructions: 38k (17 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000243 No Aibo 2016-08-01 09:43:36
Lua instructions: 38k (19 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000182 No Aibo 2016-08-01 09:35:22
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000241 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 09:35:20

[raw result]
[visualize]
#1000186 No Aibo 2016-08-01 09:34:57
Lua instructions: 2k (2 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000240 No Aibo 2016-08-01 09:33:58
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000196 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-01 09:32:37

[raw result]
[visualize]
#1000224 No Aibo 2016-08-01 09:32:11
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000239 No Aibo 2016-08-01 09:25:34
Lua instructions: 38k (46 ms)

[raw result]
[visualize]
#509 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 09:25:09

[raw result]
[visualize]
#500 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 09:25:08

[raw result]
[visualize]
#1000238 No Aibo 2016-08-01 09:20:55
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000236 No Aibo 2016-08-01 09:09:09
Lua instructions: 38k (14 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000223 No Aibo 2016-08-01 09:07:33
Lua instructions: 2k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000215 No Aibo 2016-08-01 09:07:33
Lua instructions: 38k (17 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000197 No Aibo 2016-08-01 09:07:29
Lua instructions: 38k (71 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000213 No Aibo 2016-08-01 09:07:29
Lua instructions: 38k (18 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000183 No Aibo 2016-08-01 09:07:28
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000229 No Aibo 2016-08-01 09:07:28
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000211 No Aibo 2016-08-01 09:07:26
Lua instructions: 38k (76 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000205 No Aibo 2016-08-01 09:04:55
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1000203 No Aibo 2016-08-01 09:04:55
Lua instructions: 38k (9 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000198 No Aibo 2016-08-01 09:04:55
Lua instructions: 38k (98 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000181 No Aibo 2016-08-01 09:04:55
Lua instructions: 2k (12 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000230 No Aibo 2016-08-01 09:04:55
Lua instructions: 38k (15 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000195 No Aibo 2016-08-01 09:04:55
Lua instructions: 38k (18 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000204 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 38k (21 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000226 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 38k (18 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000185 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000209 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 38k (58 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000184 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 2k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000189 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 38k (20 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000201 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000208 No Aibo 2016-08-01 09:04:53
Lua instructions: 38k (70 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000206 No Aibo 2016-08-01 09:04:52
Lua instructions: 38k (73 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000200 No Aibo 2016-08-01 09:04:52
Lua instructions: 38k (77 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000212 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-01 09:04:52

[raw result]
[visualize]
#1000187 No Aibo 2016-08-01 09:04:52
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#488 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 09:04:52

[raw result]
[visualize]
#1000202 No Aibo 2016-08-01 09:04:51
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000227 No Aibo 2016-08-01 09:04:51
Lua instructions: 2k (3 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000220 No Aibo 2016-08-01 09:04:51
Lua instructions: 38k (87 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000214 No Aibo 2016-08-01 09:04:51
Lua instructions: 38k (76 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000221 No Aibo 2016-08-01 09:04:51
Lua instructions: 38k (23 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000235 Aibo: 1175, 747, 1196, 768 2016-08-01 09:04:50
Lua instructions: 38k (18 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000210 No Aibo 2016-08-01 09:04:50
Lua instructions: 38k (72 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000217 No Aibo 2016-08-01 09:04:50
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000233 Aibo: 1175, 747, 1196, 768 2016-08-01 09:04:50
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000216 No Aibo 2016-08-01 09:04:48
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#499 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 09:04:46

[raw result]
[visualize]
#1000207 No Aibo 2016-08-01 09:04:46
Lua instructions: 38k (63 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000232 No Aibo 2016-08-01 09:04:46
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000194 No Aibo 2016-08-01 09:04:46
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000218 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-08-01 09:04:46

[raw result]
[visualize]
#1000180 No Aibo 2016-08-01 02:54:13
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000179 No Aibo 2016-08-01 02:52:59
Lua instructions: 38k (68 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000178 No Aibo 2016-08-01 02:37:18
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000177 No Aibo 2016-08-01 02:20:43
Lua instructions: 38k (85 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000176 Aibo: 1175, 747, 1196, 768 2016-08-01 02:17:48
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000175 No Aibo 2016-08-01 02:02:44
Lua instructions: 38k (69 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000172 Aibo: 103, 106, 124, 127 2016-08-01 01:55:59
Lua instructions: 38k (92 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000173 Aibo: 103, 106, 124, 127 2016-08-01 01:55:35
Lua instructions: 38k (59 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000171 No Aibo 2016-08-01 01:48:38
Lua instructions: 38k (69 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000170 No Aibo 2016-08-01 01:47:53
Lua instructions: 38k (26 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000169 No Aibo 2016-08-01 01:27:26
Lua instructions: 38k (72 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000168 No Aibo 2016-08-01 01:16:01
Lua instructions: 2k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000167 No Aibo 2016-08-01 01:13:21
Lua instructions: 38k (14 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000166 No Aibo 2016-08-01 01:13:21
Lua instructions: 38k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000164 No Aibo 2016-08-01 01:06:45
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1003828 No Aibo 2016-08-01 00:57:37
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]
#1000163 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-08-01 00:53:25

[raw result]
[visualize]
#1000162 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 23:21:16

[raw result]
[visualize]
#1000161 No Aibo 2016-07-31 23:17:51
Lua instructions: 2k (2 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000160 No Aibo 2016-07-31 23:14:07
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000159 No Aibo 2016-07-31 23:12:15
Lua instructions: 2k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000158 No Aibo 2016-07-31 23:11:57
Lua instructions: 2k (3 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000157 Aibo: 833, 747, 854, 768 2016-07-31 22:47:18
Lua instructions: 38k (75 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000156 No Aibo 2016-07-31 22:35:55
Lua instructions: 2k (3 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000150 No Aibo 2016-07-31 22:35:40
Lua instructions: 38k (72 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000149 No Aibo 2016-07-31 22:35:40
Lua instructions: 38k (82 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000153 No Aibo 2016-07-31 22:35:39
Lua instructions: 38k (77 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000152 No Aibo 2016-07-31 22:35:39
Lua instructions: 38k (74 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000155 No Aibo 2016-07-31 22:35:39
Lua instructions: 38k (77 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000154 No Aibo 2016-07-31 22:35:39
Lua instructions: 38k (90 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000151 No Aibo 2016-07-31 22:35:39
Lua instructions: 38k (72 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000148 No Aibo 2016-07-31 22:19:15
Lua instructions: 38k (81 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000147 No Aibo 2016-07-31 22:12:20
Lua instructions: 2k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000145 No Aibo 2016-07-31 22:10:00
Lua instructions: 38k (26 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000144 No Aibo 2016-07-31 22:10:00
Lua instructions: 38k (20 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000143 No Aibo 2016-07-31 22:10:00
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000142 No Aibo 2016-07-31 21:27:17
Lua instructions: 38k (20 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000138 No Aibo 2016-07-31 21:16:29
Lua instructions: 38k (16 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000137 No Aibo 2016-07-31 21:16:29
Lua instructions: 38k (77 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000140 No Aibo 2016-07-31 21:16:29
Lua instructions: 38k (76 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000139 No Aibo 2016-07-31 21:16:29
Lua instructions: 38k (142 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000136 No Aibo 2016-07-31 21:16:29
Lua instructions: 38k (81 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000132 No Aibo 2016-07-31 20:46:21
Lua instructions: 38k (105 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000131 No Aibo 2016-07-31 20:38:53
Lua instructions: 38k (80 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000130 Aibo: 1175, 747, 1196, 768 2016-07-31 20:28:06
Lua instructions: 38k (76 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000128 No Aibo 2016-07-31 20:21:26
Lua instructions: 2k (11 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000129 No Aibo 2016-07-31 20:21:26
Lua instructions: 2k (15 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000127 No Aibo 2016-07-31 20:19:05
Lua instructions: 38k (13 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000126 No Aibo 2016-07-31 20:12:56
Lua instructions: 38k (22 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000125 No Aibo 2016-07-31 20:10:48
Lua instructions: 38k (10 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000124 No Aibo 2016-07-31 20:07:59
Lua instructions: 38k (79 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000123 No Aibo 2016-07-31 20:02:53
Lua instructions: 38k (73 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000122 No Aibo 2016-07-31 20:02:41
Lua instructions: 38k (18 ms)

[raw result]
[visualize]
#419 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 20:02:18

[raw result]
[visualize]
#1000120 No Aibo 2016-07-31 20:01:32
Lua instructions: 2k (3 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000119 No Aibo 2016-07-31 20:01:32
Lua instructions: 38k (12 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000118 No Aibo 2016-07-31 20:00:55
Lua instructions: 38k (74 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000116 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-07-31 20:00:07

[raw result]
[visualize]
#1000114 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-07-31 20:00:07

[raw result]
[visualize]
#1000117 No Aibo 2016-07-31 20:00:05
Lua instructions: 2k (13 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000112 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:50:18

[raw result]
[visualize]
#1000111 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:49:07

[raw result]
[visualize]
#1000110 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:49:06

[raw result]
[visualize]
#1000109 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:48:57

[raw result]
[visualize]
#1000108 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:48:53

[raw result]
[visualize]
#1000107 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:48:51

[raw result]
[visualize]
#1000106 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:48:49

[raw result]
[visualize]
#1000105 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:48:47

[raw result]
[visualize]
#1000104 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:48:15

[raw result]
[visualize]
#1000103 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:47:57

[raw result]
[visualize]
#1000102 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:47:29

[raw result]
[visualize]
#1000101 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:47:03

[raw result]
[visualize]
#1000100 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:46:32

[raw result]
[visualize]
#1000097 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:46:17

[raw result]
[visualize]
#1000099 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:46:17

[raw result]
[visualize]
#1000096 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:49

[raw result]
[visualize]
#1000095 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:45

[raw result]
[visualize]
#362 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:39

[raw result]
[visualize]
#1000093 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:29

[raw result]
[visualize]
#1000092 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:12

[raw result]
[visualize]
#1000010 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#1000003 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#201 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#183 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#182 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#178 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#145 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#141 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#115 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#113 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#112 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#100 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#98 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#93 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#92 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#91 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#90 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#87 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#85 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#84 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#49 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#48 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:10

[raw result]
[visualize]
#1000013 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:09

[raw result]
[visualize]
#1000012 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:09

[raw result]
[visualize]
#1000014 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:08

[raw result]
[visualize]
#1000017 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:08

[raw result]
[visualize]
#1000026 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000025 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000024 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000022 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000021 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000020 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000019 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000018 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:07

[raw result]
[visualize]
#1000034 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:06

[raw result]
[visualize]
#1000033 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:06

[raw result]
[visualize]
#1000031 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:06

[raw result]
[visualize]
#1000030 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:06

[raw result]
[visualize]
#1000029 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:06

[raw result]
[visualize]
#1000028 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:06

[raw result]
[visualize]
#1000027 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:06

[raw result]
[visualize]
#1000040 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:05

[raw result]
[visualize]
#1000039 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:05

[raw result]
[visualize]
#1000038 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:05

[raw result]
[visualize]
#1000036 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:05

[raw result]
[visualize]
#1000035 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:05

[raw result]
[visualize]
#1000047 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:04

[raw result]
[visualize]
#1000046 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:04

[raw result]
[visualize]
#1000045 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:04

[raw result]
[visualize]
#1000044 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:04

[raw result]
[visualize]
#1000043 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:04

[raw result]
[visualize]
#1000042 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:04

[raw result]
[visualize]
#1000041 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:04

[raw result]
[visualize]
#1000082 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000081 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000080 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000079 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000078 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000077 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000076 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000075 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000074 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000073 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000064 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000062 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000061 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000056 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000055 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000054 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000053 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#309 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000052 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000051 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000050 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000049 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000048 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:03

[raw result]
[visualize]
#1000091 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000090 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000089 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000088 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000087 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000086 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000085 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000084 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000083 LuaError: #358:2 vm error: java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientCon... 2016-07-31 19:45:02

[raw result]
[visualize]
#1000222 No Aibo 2016-07-31 18:52:18
Lua instructions: 38k (162 ms)

[raw result]
[visualize]
#1000219 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 2016-07-31 18:51:34

[raw result]
[visualize]
#1003745 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 18:51:22

[raw result]
[visualize]
#489 java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... 2016-07-31 18:51:22

[raw result]
[visualize]
#1000141 No Aibo 2016-07-31 18:45:20
Lua instructions: 38k (74 ms)

[raw result]
[visualize]
#1003958 No Aibo 2016-07-31 18:34:17
Lua instructions: 38k

[raw result]
[visualize]

Snippet ID: #358
Snippet name: Aibo finder v4
Eternal ID of this version: #358/1
Text MD5: 1a5469309f53797b7b580474935a7676
Author: stefan
Category: image recognition
Type: Lua code - Image recognition
Public (visible to everyone): Yes
Archived (hidden from active list): No
Created/modified: 2015-01-29 01:03:40
Source code size: 1554 bytes / 65 lines
Pitched / IR pitched: No / Yes
Views / Downloads: 1599 / 1009
Referenced in: [show references]

Formerly at http://tinybrain.de/358 & http://358.tinybrain.de